Wycieczka do Egiptu? Czemu nie!

Z Mega-Wakcje podróż na Egiptu jest pełna emocji, zapraszamy do rezerwacji.

Egipt

Głównymi atrakcjami turystycznymi w Egipcie są piramidy w Gizie, Sakkara, zabytki w Luksorze, Karnaku i Aleksandrii, Dolina Nilu, Asuan i okolice Zbiornika Nasera. Organizowane są wycieczki w pustynię, po Nilu, na górę Synaj (u jej podnóży leży klasztor Świętej Katarzyny). Atrakcyjne dla turystów są również ośrodki u wybrzeży Morza Czerwonego.

Do egipskich obiektów z Listy światowego dziedzictwa UNESCO należą (2005):

ruiny miasta Abu Mena
zabytki Nubii w obszarze od Abu Simbel do File
zabytki architektury islamu w Kairze
nekropola, piramidy i świątynie w Memfis
góra Synaj - m.in. kolekcja rękopisów i ksiąg, działający od VI w. klasztor
Teby - miasto z nekropolą
dolina Wadi al-Hitan

W roku 2007 w Egipcie istniało 1409 spółek turystycznych oraz około 1370 hoteli lub kampingów zamkniętych (posiadających na terenie sklepy, miejsca rozrywki etc).

Wedle danych z roku 2004 corocznie w Egipcie wydaje się około 50 milionów USD na promocję państwa za granicą.

Dla turystów zainteresowanych nurkowaniem atrakcję stanowić mogą rafy koralowe. Skupione są głównie w Zatoce Akaba oraz wokół Półwyspu Synaj; około 48% z obecnych koralowców to nadal żywe okazy. Wśród zamieszkujących rafy zwierząt wymienić można przedstawicieli chetonikowatych (Scubatravel). Temperatury wody w lecie wynosi w tych obszarach 27-32°C. Na stronie Scubatravel w opublikowanej liście 100 najciekawszych miejsc do nurkowania 13 znajdowało się w Egipcie.

Egipt to państwo w północno-wschodniej części kontynentu afrykańskiego i na półwyspie Synaj w Azji. Egipt graniczy na południu z Sudanem, na zachodzie z Libią, na wschodzie z Izraelem, północną granicę kraju wyznacza wybrzeże Morza Śródziemnego.

Zgodnie z konstytucją z 1971 r., zmodyfikowaną w roku 1980, ustrojem politycznym Egiptu jest republiką prezydencką z systemem wielopartyjnym.

Głową państwa jest prezydent. Jego kandydaturę wysuwa Zgromadzenie Ludowe (parlament), a zatwierdzają obywatele na 6-letnią kadencję w głosowaniu powszechnym. Liczba kadencji jest nieograniczona, a prezydent ma szerokie uprawnienia w zakresie władzy wykonawczej i ustawodawczej. Mianuje jednego lub więcej wiceprezydentów, premiera, Radę Ministrów i 1/3 składu Rady Konsultatywnej (organ doradczy). Zgromadzenie Ludowe (o 5-letniej kadencji) składa się z 454 członków, z tego 444 nominowanych w wyborach powszechnych, a 10 mianowanych przez głowę państwa.

Klimat
Klimat zwrotnikowy, skrajnie suchy, jedynie na północnych wybrzeżach Egiptu śródziemnomorski. Charakteryzuje się upalnym latem z łagodnym wiatrem i ciepłą zimą. Występują duże różnice temperatur między dniem, a nocą. Średnia temperatura w styczniu 11-12C na północy do 15-16C na południu, w lipcu odpowiednio 25-26C i 26-33C (maksima: 38-43C, lokalnie 49C). Roczna suma opadów nie przekracza 100mm, a na południu zaledwie kilka mm (w ciągu 2-3lat). Gorący, suchy wiatr chamsin (kwiecień - czerwiec) niesie duże ilości pyłów.

Roślinność
Na północnych wybrzeżach roślinność śródziemnomorska, niemal doszczętnie wyniszczona. Strefa półpustyń na północy od szerokości geograficznej Kairu (30N) przechodzi w pustynię. Wielkie obszary są całkowicie pozbawione szaty roślinnej lub porośnięte skrajnie ubogą roślinnością suchoroślową, nieco obfitszą w uedach (wadi). W dolinie i delcie Nilu oraz w oazach panują wyłącznie uprawy, charakterystycznym składnikiem krajobrazu są tu liczne palmy daktylowe Phoenix dactylifera. Zawleczona do Egiptu Eichhornia (tzw. hiacynt wodny) stała się trudnym do zwalczenia chwastem wodnym. Gleby aluwialne (pylaste i pylasto-gliniaste), powstałe w wyniku sedymentacji zawiesiny niesionej przez Nil w czasie jego wylewów, w coraz większym stopniu zasolone z powodu niewłaściwie prowadzonego nawadniania.

Wody powierzchniowe
Poza Nilem (dł. 6671km) w Arabskiej Republice Egiptu brak stałych rzek, spotyka się jedynie okresowe potoki, których suche łożyska zwane są uedami. Delta Nilu rozpościera się na przestrzeni 22 tys. km? na północ od Kairu. Tworzą ją dwa główne ramiona Nilu: Damietta i Rosetta wraz z wielką liczbą drobnych, naturalnych i sztucznych kanałów, przybrzeżnych jezior i zalewów. Delta Nilu stanowi obszar gęsto zasiedlony i intensywnie zagospodarowany.
Nil w swym górnym biegu przełamuje się przez wychodnie granitowych skał platformy saharyjskiej, tworząc bystrza i kaskady znane pod nazwą katarakt. Katarakty już w czasach panowania faraonów wyznaczały południową granicę Egiptu. Obecnie na terytorium państwa znajduje się jedna katarakta, trzy pozostałe leżą na obszarze Sudanu.

Słabo rozwinięty kraj rolniczo-przemysłowy, od 1976 należy do eksporterów ropy naftowej. Duży udział wydatków wojskowych w budżecie państwa. Ważnym źródłem dewiz są wpływy z eksploatacji Kanału Sueskiego (ponad 1,8mld dolarów) i turystyka. W drugiej połowie lat 70. został zapoczątkowany proces stopniowego oddalania się od scentralizowanego modelu gospodarki (napływ zagranicznego kapitału, rozwój sektora prywatnego). Od 1991 wprowadzanie elementów gospodarki rynkowej zgodnie z ustaleniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Duży import żywności i subsydiowanie artykułów przemysłowych przez państwo doprowadziły do pogłębiającego się deficytu handlu zagranicznego. Sytuacja gospodarcza Egiptu po wojnie w Zatoce Perskiej znacznie się poprawiła. Zadłużenie wynosi 34,2mld dolarów. Struktura wytwarzania produktu krajowego brutto (PKB, w % ? 1997): rolnictwo i rybołówstwo 16, przemysł 34 (w tym górnictwo), usługi 50.

TOP

Zajrzyj na nasz fanpage i instagram, polub nas!

Facebook
Instagram